TULOSSA...

Tunteiden hallinta, itsesäätely ja itseohjautuvuus

HINNASTO

  • Suppea jakso - 600€ (sisältää 8 kokoontumista)
  • Laaja jakso - 1000€ (sisältää 15 kokoontumista)

Jokaiseen jaksoon kuuluu ilmainen ensitapaaminen, jossa käymme läpi lapsen tilannetta ja teemme suunnitelman jakson toteuttamiselle. 

Koulussa, kuten elämässä yleensäkin, tulee vastaan lukuisa määrä erilaisia tunnetiloja lyhyessäkin ajassa. Kaikki tunteet ovat hyväksyttäviä ja oikein. Tietyt normit kuitenkin säätelevät sitä, miten niiden kanssa tulisi toimia erilaisissa tilanteissa.

Nykypäivän koulumaailmassa omien tunteiden tunnistaminen sekä niiden säätely on tärkeä osa oppilaan keskittymistä ja sitä kautta laajempaa oppimisprosessia. Tunnesäätelyllä ja tunteiden tunnistamisella on valtava merkitys lapsen/nuoren toimintaan.

Tällä tunnejaksolla harjoittelemme tunteiden tunnistamista, sopivan vireystilan tunnistamista ja sen kanssa toimimista sen hetkisessä tilanteessa. Opettelemme tekniikoita ja strategioita löytämään oma vireystila sekä siihen liittyviä tunteita.

Kuka hyötyy?

Tällaisesta tuen muodosta hyötyvät varmasti kaikki. Erityisesti suosittelemme tätä lapsille/nuorille, joilla on haasteita oman tunteiden hallinnan kanssa.

Mitä teemme?

Käytämme  pääosin Zones Of Regulation -menetelmiä ja harjoituksia sekoittaen niitä myös muihin tunnehallintaharjoituksiin. Zones Of Regulation on suuressa suosiossa esim. Amerikassa ja valtaa jatkuvasti alaa myös Euroopassa.